הסיור ייערך ביום ה' 6 ביוני 2019.

הסיור יכלול סיורבאוגדה 36, סיור באוגדת הבשן 210 וכן בחטיבה 401.

פרטים בהמשך