כתב וערך סא"ל (במיל) מיכאל מס

טנק יוצא מתוך ספינה