כתב וערך סא"ל (במיל) מיכאל מס

חיילים יושבים על טנק ישן