חיילות המילואים של חטיבה 205

מילואימניקיות של חטיבה 205

בין כל הגברים שהגיעו למילואים לרגל תרגיל הגיס שהתקיים לאחרונה, הגיעו גם 6 נשים לחטיבה.

קבלו אותן:

מילואימניקיות של חטיבה 205