לוחמי השריון מרכינים את ראשם עם פטירתו של אלוף דורון רובין 1944 - 19בינואר 2018

דורון רובין ועמרם מצנע ע"ג טנק מגח 6מ בחטיבה 500

אתמול הלך מאיתנו איש, מפקד נערץ ודמות מופת.

האלוף רובין, על אף ששירותו החל בצנחנים, לרבות פיקוד על חטיבת הצנחנים, הוא עבר הסבה לשריון ופיקד על חטיבה 500, אוגדת שריון וכן על אוגדת הפלדה.

בשנים האחרונות, המשיך את אהבתו לשריון ונהג לפקוד את יד לשריון לעיתים תכופות ולהביא את נכדיו לביקורים.

חברי "יד לשריון" ולוחמי השריון לדורותיהם, יזכרו לעד את איש ישראל היפה.

 

בין יתר תפקידיו:

צילום : ארכיון יד לשריון

דורון רובין ועמרם מצנע ע"ג טנק מגח 6מ בחטיבה 500
דורון רובין ועמרם מצנע ע"ג טנק מגח 6ר' בחטיבה 500