מאז מבצע קדש נהג חיל השריון להקים חניונים בעיר המאמצת תל אביב, לרווחת האזרחים. החניונים עמוסי הרק"ם, הוקמו בתחילה בכיכר המדינה ולאחר מכן בחזית העיריה בכיכר מלכי ישראל.

מפקדים בחניון השריון 1967

צילומים מאת תא"ל (במיל') אלישיב שמשי

טקסט סא"ל (במיל') מיכאל מס

תושב תל אביב בימים אלה, אם הוא ותיק ובעל זיכרון מופלג, יזכור בוודאי איך נראתה כיכר המדינה ואיך נהג חיל השריון להציג את הכלים בהם הוא השתמש וכן כלי שלל מאותה תקופה. בימים הראשונים היו אלה החניונים בכיכר המדינה, אשר הוקמו בצורת מעגל. הכלים שהוצבו בכיכר נערכו על פי רוב באופן המציג את מספר השנים מאז מבצע קדש שהיה ב-1956. נהוג היה בימים אלה לציין את יום גייסות השריון בתאריך פתיחת מערכת קדש, דהיינו ב-29 באוקטובר.
חניון הטנקים המוצג בצילומים הנפלאים מאוספו של אלישיב, נערך לאחר מלחמת ששת הימים, ב-1967 ולכן החניון הציג את המספר 11, לציון יום גייסות השריון ה-11.

בחניון הוצבו טנקים מסוג AMX13, שרמנים מדגמי M50 ו-M51, זחל"מים נושאי מרגמות, ג'יפים של מערך הסיור, וכן טנקי המערכה העיקריים באותה תקופה, טנק השוט (מטאור) והמגח אשר הגיע לשירות לפני המלחמה.

כמו כן הוצגו בחניון טנקים ורק"ם שלל הכולל טנקים מסוג סטלין, T54, משחית טנקים מסוג SU100 ועוד רבים אחרים.

החניונים היוו אטרקציה לאזרחים ובמיוחד לילדים אשר עבורם הוצבו מדרגות לצורך טיפוס על הטנקים.

לימים, הועבר החניון לכיכר מלכי המדינה בחזית עירית תל אביב והופסק המנהג להציב את הכלים בצורה של מספר השנים. גם המועד של הצבת החניון הועתק לחג הסוכות על מנת לאפשר לקהל להגיע ולהנות מהמוצגים בימי החופשה.

מאז שנסגרה מפקדת גייסות השריון פסק המנהג של חניון השריון.

הקמת החניון בכיכר המדינה 1967, ניתן להבחין במספר 11 בלבן במרכז העיגול 

הקמת החניון בכיכר המדינה 1967, ניתן להבחין במספר 11 בלבן במרכז העיגול 

החניון עמוס בכלי רק"ם ונושא את השלט "אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו" (מלכים ב' י"ג.

החניון עמוס בכלי רק"ם ונושא את השלט "אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו" (מלכים ב' י"ג.

הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין מבקר בחניון, מימין לו מפקד חטיבה 7 במלחמת ששת הימים אל"ם שמואל גורודיש ומשמאל אלוף ישראל טל. מימין לגורודיש,  מ"פ ז' בגדוד 82 רס"ן אלישיב שמשי אשר קיבל משימה מיד אחרי מלחמת ששת הימים להקים את חניון השריון לציון 11 שנים למלחמת סיני.

הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין מבקר בחניון, מימין לו מפקד חטיבה 7 במלחמת ששת הימים אל"ם שמואל גורודיש ומשמאל אלוף ישראל טל.
מימין לגורודיש,  מ"פ ז' בגדוד 82 רס"ן אלישיב שמשי אשר קיבל משימה מיד אחרי מלחמת ששת הימים להקים את חניון השריון לציון 11 שנים למלחמת סיני.

ראשון מימין מח"ט 7 גורודיש, שלישי, מפקד גייסות השריון אלוף ישראל טל ואחריו הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין. משמאל מפקד החניון , מפקד פלוגה ז' בגדוד 82 רס"ן (לימים תא"ל) אלישיב שמשי.

ראשון מימין מח"ט 7 גורודיש, שלישי, מפקד גייסות השריון אלוף ישראל טל ואחריו הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין. משמאל מפקד החניון , מפקד פלוגה ז' בגדוד 82 רס"ן (לימים תא"ל) אלישיב שמשי.

שלט בחניון - "נהר גועש - השריון". וברקע טנקי 'שוט' (טנק צנטוריון עם מנוע בנזין מדגם מטאור) של חטיבה 7.

שלט בחניון – "נהר גועש – השריון". וברקע טנקי 'שוט' (טנק צנטוריון עם מנוע בנזין מדגם מטאור) של חטיבה 7.

שלט בחזית האוהלים שבחניון - "כי האדם הוא הפלדה, והשריון - מתכת בלבד". סדר מופתי ברחבי החניון.

שלט בחזית האוהלים שבחניון – "כי האדם הוא הפלדה, והשריון – מתכת בלבד". סדר מופתי ברחבי החניון.

צילום נוסף של הרמטכ"ל בחניון השריון. רס"ן אלישיב שמשי נראה בין המח"ט גורודיש לרמטכ"ל רבין.

צילום נוסף של הרמטכ"ל בחניון השריון. רס"ן אלישיב שמשי נראה בין המח"ט גורודיש לרמטכ"ל רבין.