חטיבה 401 בתמונות וסרטונים

ידיה של חטיבת השריון 401, כשאר החטיבות הסדירות, מלאות פעילות כל ימות השנה, וכשמגיע יום פקודה – היא מוכיחה כי המאמץ המתמשך לא היה לשווא, ותעיד על כך פעילותה במבצע "צוק איתן". קחו לכם אתנחתא לעיין בצילומים הרבים ובסרטונים מחיי החטיבה.

 ערך אל"ם (במיל') שאול נגר

תודה למאיה בנודיז, נציגת דו"צ בחטיבה, על הבאת הקישורים

חטיבה 401 היא הצירוף של כל אנשיה בכל התפקידים – הלוחמים, המפקדים, אנשי המטה, תומכי הלחימה, אנשי כל החילות המשרתים בה, כלל הגדודים והפלס"ר וגם אמצעי הלחימה המגוונים. הבאנו לעיונכם צילום מיצג מכל תחום (מוקטן ביחס למופיע בקישורים), ואת השאר תוכלו לראות בקישורים שבכתבה, של מקבצי התמונות הרבות. הצילומים ערוכים לפי הפרקים הבאים:

  • חטיבה 401 בתמונות וסרטונים
  • גדוד 46 בתמונות וסרטונים
  • גדוד 52 בתמונות וסרטונים
  • גדוד 601 (הנדסה) בתמונות וסרטונים
  • גדוד 9 בתמונות וסרטונים
  • הפלס"ר בתמונות וסרטונים
  • חטיבה 401 ב"צוק איתן" בתמונות וסרטונים

חטיבה 401 בתמונות וסרטונים

לצילומי טקס התייחדות חטיבתי, 5 ביוני 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0Bxa03fZ9Q-DffnJfWmhHRXoyUlZDMkRBb0x3aHEyMGxaU25xUVRVd3FnN1pCV2wtYnJOOGc&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי השתלמות, 14 באפריל 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bS0Y0cndaTzBhMjA&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לסרטוני וידיאו, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxFyysnJfXWhSWZWNjdqWHBXUnc&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי יום ספורט חטיבתי, 7 ביוני 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfnFaaU81bHJsdXVDb1JHZFhuT195dWJVRFBERU1YLUZnNXByQXVDR3Y2LVU&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לטיול של בנות המפח"ט בימים 10-9 בפברואר 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfl8tUVVhOXJ3aER5VGN3dkRmNFkySTdZZFpzV2x0cURUbUFGRnZuMEp4Vzg&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי טיול של המפח"ט, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfkRjS21zMkJjOGEwWUJhMERRTlY2MnE5eDhPUUU4T2syMHlyUkJZakFXV3c&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי פרסומים של המפח"ט, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bamxUelFsaTlSbTg&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי סדנת עבירות, 11 ביוני 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfjc5UnlMelJGVklUazZwWVhNRElQODR0YmZKaGtENkxEcUcybGpYb1cyRE0&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי סטילס נוספים ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxFyysnJfXWhaWxWc0VFa3JHYkk&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי אנשים, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxFyysnJfXWhaFdwN0VUbkc2S0k&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי טקס חטיבות מצטיינות של הרמטכ"ל, 19 בינואר 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfnV3UFliUGxIWWt0aVlpYWFZd3NVRVliRzBEREFpVTlkTGZsS2NfUU0tMGs&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי טקס מצטייני מח"ט, ראש השנה תשע"ה, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bflBGWXFYQU9TWGF6ZEE0cUhTalVfZUZ4V1JLWk1nd2QxSl9YQUVqdEpPV0k&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

לצילומי צק"ח, 26-19 במארס 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfnVBU2hob1k2RGJ4V0tKaTF4b0VNbHlPUmtJdW1HRVhacVRaMURVazJnS1U&usp=sharing_eid&invite=CIHekPII&tid=0BxSp4TClrL6bbXpwdUtNSUttNjQ

 

 

גדוד 46 בתמונות וסרטונים

 

לסרטוני וידיאו, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfjdrejRGcWpVQjVYMTlFZVdhc0xRblgtU3pqN2xiXzB0bmljVV9CU1k0c1k&usp=sharing_eid&invite=CJ6S7wo&tid=0BxSp4TClrL6bV2pVRllLSzFPZEU

לטקס חניכת אנדרטה של הגדוד, 26 במארס 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfmtHLVB1NF9iQURLRUlORGVZMGVsYXdRRmlweFRxU21manlWVnMzNXBUN2s&usp=sharing_eid&invite=CJ6S7wo&tid=0BxSp4TClrL6bV2pVRllLSzFPZEU

 

 

לערב גדוד, נאומו של דוד כהן, אביו של סרן נתן כהן ז"ל, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfmNYa1czQkM1WnNBRFJaTDlsdlpETkF2eFhYX3RBWTQ4R3hERjh6dGpLZWs&usp=sharing_eid&invite=CJ6S7wo&tid=0BxSp4TClrL6bV2pVRllLSzFPZEU

 

לטקס החלפת ממג"ד, 20 במאי 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfkNneFpDMV85b1F0MFdLTktiNkhZdzREQ05RSVhFc3lKaTJKLVdJTTVaUUE&usp=sharing_eid&invite=CJ6S7wo&tid=0BxSp4TClrL6bV2pVRllLSzFPZEU

 

לצילומי סטילס, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfnQ3TG5MNHVMbVBIMDk2Q2g5Y3dCaEh2SnpBMFZZTVZhNVBOWDRDbkc0Q00&usp=sharing_eid&invite=CJ6S7wo&tid=0BxSp4TClrL6bV2pVRllLSzFPZEU

 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bflI1N24wbUpXYWR4WnAzNTREdGlfaWhsZTJBdjN1RkxwQ1BMR1drQmtjaE0&usp=sharing_eid&invite=CJ6S7wo&tid=0BxSp4TClrL6bV2pVRllLSzFPZEU

 

לצילומי תרג"ד 46, תרי"ח (תרגיל יחידתי) פלס"ר, 31 במאי – 3 ביוני 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfkdxWHFRNGRBZ2RQbllVczg2OXk5VFFRdW8xN1lzTUtjNllsRjctMnUwR0k&usp=sharing_eid&invite=CJ6S7wo&tid=0BxSp4TClrL6bV2pVRllLSzFPZEU

 

גדוד 52 בתמונות וסרטונים

 

לסרטוני וידיאו, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfnMtbjhldXZYWDNxVE1FekxkUWJVRlpoRnBvSkZBQjhIczBkYVZybG56eDA&usp=sharing_eid&invite=CPuUq-QL&tid=0BxSp4TClrL6bYnFZLVF4VTJVYXM

 

לסרטוני ויזואליה של טיפול בטנק, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfjVjV0hCNmxWNVFycTczQkczSWJyMDJDOHNDaGFhdktudUlCRnN5R1V3a0k&usp=sharing_eid&invite=CPuUq-QL&tid=0BxSp4TClrL6bYnFZLVF4VTJVYXM

 

לצילומי סטילס, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfjhJZ3FlODc5ZWVsd3BvbjVVRmZmYVBWdjduZjNaRWlEaFZhdkRMa1RSVGs&usp=sharing_eid&invite=CPuUq-QL&tid=0BxSp4TClrL6bYnFZLVF4VTJVYXM

 

לפרסומים בעיתונות, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bflRJZlJIMXFqTU1oRTZFelMyb2xCQWZ6N3huTW9rTVJYREN1VElMekFzZjg&usp=sharing_eid&invite=CPuUq-QL&tid=0BxSp4TClrL6bYnFZLVF4VTJVYXM

 

גדוד 601 בתמונות וסרטונים

 

לצילומי סטילס וסרטונים, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bMERQN1hxZVNqT3c&usp=sharing_eid&invite=CPv4jpgK

 

לפרסומים בעיתונות על גדוד 601, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfjluS2ZBOGtvQ2E5TFZVWEpfTlJNMFVQUXlEQTZJSEVZWjQwbXR2Mkx2cGc&usp=sharing_eid&invite=CPv4jpgK&tid=0BxSp4TClrL6bMERQN1hxZVNqT3c

 

גדוד 9 בתמונות וסרטונים

 

לסרטוני וידיאו, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bflBaNDFuQ3IybGRqYkUzX0VXS29mVkgwNGYwVWpnOGlMa1I2RGV4ZTlVVlE&usp=sharing_eid&invite=CNDnvC4&tid=0BxSp4TClrL6beXI2MVQ2T2FHSGs

לצילומי סטילס, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfkFmcG56S2p5N0ROb1NaZVU5WGlCTzFLb2VwMFE3Y0trRC00QWdEQ0JZVlk&usp=sharing_eid&invite=CNDnvC4&tid=0BxSp4TClrL6beXI2MVQ2T2FHSGs

 

 

לפרסומים בעיתונות על גדוד 9, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfnoxVDR0UnZZOWhJTFpRZnQ1c2dQMHN5c08yemt3ZlA1WkNjZnF2TW5UUEk&usp=sharing_eid&invite=CNDnvC4&tid=0BxSp4TClrL6beXI2MVQ2T2FHSGs

 

לצילומי תרג"ד 2014, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bOFRieG1Jd3ZjbDQ&usp=sharing_eid&invite=CNDnvC4&tid=0BxSp4TClrL6beXI2MVQ2T2FHSGs

 

 

פלס"ר 401 בתמונות וסרטונים

 

לצילומים, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bY1NSZGhBN0pFWEU&usp=sharing_eid&invite=CJixtucK

 

לצילומי מסכם ניווטים צוות רסקין, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bZTNMLWctWHNnVGc&usp=sharing_eid&invite=CJixtucK&tid=0BxSp4TClrL6bY1NSZGhBN0pFWEU

 

לצילומי מסע כומתה 6-5 ביוני 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfk94STlxVDlnWE9VNkJyczliUWQzQlUzSTNtbkxVWHNXekM0eHNpZjJLU3c&usp=sharing_eid&invite=CJixtucK&tid=0BxSp4TClrL6bY1NSZGhBN0pFWEU

 

לצילומי סוף מסלול צוות רסקין, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxFyysnJfXWhNjBqY1ZCUDlfVTA&usp=sharing_eid&invite=CJixtucK&tid=0BxSp4TClrL6bY1NSZGhBN0pFWEU

 

לצילומי סוף מסלול צוות שבתאי, 1 באפריל 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfmlYODhfaDAzUVQ0UUtDYjh4dHNiS3BJSGl3QThyUTVOMnZiUmxYT051UG8&usp=sharing_eid&invite=CJixtucK&tid=0BxSp4TClrL6bY1NSZGhBN0pFWEU

 

לצילומי פרסומים בעיתונות, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bflhKT0dCa2podW54b1dzV1I3SlBNaUoybGVKZXNzaE5VQm8zVWV2NFpWN0k&usp=sharing_eid&invite=CJixtucK&tid=0BxSp4TClrL6bY1NSZGhBN0pFWEU

 

לצילומי תרגיל רכוב, 15 במארס 2015, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bfnBJdlYxRjdJSHFua2pHaWNMTk5NVWdDVktYTFFVSFRGa0tacnRqNHlua1E&usp=sharing_eid&invite=CJixtucK&tid=0BxSp4TClrL6bY1NSZGhBN0pFWEU

 

חטיבה 401 בצוק איתן

 

לסרטון וידיאו של הנדסה, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bZVhmNnZjSUFRSE0&usp=sharing_eid&invite=CInijskE&tid=0BxSp4TClrL6bTGtXYy14UksxVDg

לצילומי סטילס של הלחימה בעזה, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bNEZWRUY4MzdCazg&usp=sharing_eid&invite=CInijskE&tid=0BxSp4TClrL6bTGtXYy14UksxVDg

 

 

לצילומי סטילס בשטחי כינוס, ראו כאן:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxSp4TClrL6bTjhPckdSNlUwcEE&usp=sharing_eid&invite=CInijskE&tid=0BxSp4TClrL6bTGtXYy14UksxVDg