כיבוש שדה התעופה לוד במלחמת העצמאות בתש"ח - היסטוריה בתמונות

אור ל-10 ביולי 1948 נכבש שדה התעופה בלוד על ידי גדוד השריון 82 ופלוגה מחטיבת קרייתי. וכפי שידוע, השאר היסטוריה. לעיונכם לקט צילומים של כיבוש שדה התעופה לוד מתוך "אוסף מיתר".

 ליקט וערך אל"ם (במיל') שאול נגר

 אוסף מיתר

אוסף מיתר הינו חברה פרטית העוסקת בשימור וקטלוג צילומים צורך הצגתם והעמדתם לרשות מוזיאונים, הוצאות לאור ומפיקים. החברה נמצאת בבעלותו של צבי מיתר, אשר החל לאסוף צילומים כפועל יוצא מעניינו בהיסטוריה של ארץ ישראל.

לאתר האוסף ראו כאן:

http://meitarcollection.co.il/

 כיבוש שדה התעופה לוד

לעיונכם אוסף מרהיב של צילומים על כיבוש שדה התעופה לוד ביום 10 ביולי 1948 שנעשה על ידי כוח של חטיבה 8, חטיבת השריון הראשונה של צה"ל, בפיקוד האלוף יצחק שדה. בקרב השתתפו חיילים בלבוש לא אחיד עם אוסף מגוון של כלי רק"ם ובהם טנקי הוצ'קיס, טנק קרומוול, זחל"מים ושריוניות אחרות, אבל המלאכה נעשתה.

טנק קרומוול (אחד משני טנקים כאלה שנלקחו מהצבא הבריטי ערב עזיבתו) במהלך כיבוש שדה התעופה. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

שימו לב כי סימון המספר 457 (בן 3 ספרות) על הצריח וגם על שאר סוגי הטנקים והרק"ם באותה תקופה, היה לפי השיטה שבה נהג הצבא הנאצי במלחמת העולם השנייה, שיטה שהשתמש בה גם מג"ד 82. ראו בעניין זה בכתבה של מיכאל מס מיום 3 ביולי 2013 להלן:


https://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=64990&itemId=4948&itemType=0

 

 

 שני אנשי לח"י שהשתלבו בכוחות הלוחמים בחטיבה 8. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

הכוחות לאחר כיבוש שדה התעופה. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

הכוחות לאחר כיבוש שדה התעופה. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

הכוחות לאחר כיבוש שדה התעופה. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

הכוחות לאחר כיבוש שדה התעופה. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

הכוחות לאחר כיבוש שדה התעופה. הסופר משה שמיר שלחם בקרבות נח עם חבריו.

צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

הכוחות לאחר כיבוש שדה התעופה. המפקדים עוברים על התוכניות בהמשך הלחימה.

צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

פורטרט של מפקד חטיבה 8 ומייסד הפלמ"ח, יצחק שדה. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. יצחק שדה, מפקד חטיבה 8 ומייסד הפלמ"ח, נח לאחר תום הקרב.צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. יצחק שדה, מפקד חטיבה 8 ומייסד הפלמ"ח, בג'יפ שלו. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. חיילים משקיפים מגג השריונית.

צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. פליקס ביאטוס מג"ד גדוד 82 בחטיבה 8 יושב בג'יפ. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. ירי מרגמות לעבר האויב.

צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. ירי מרגמות לעבר האויב.

צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי. 10 ביולי 1948

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. חיילי צה"ל נחים. צילום: בוריס כרמי.

10 ביולי 1948

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי.

10 ביולי 1948

 

כיבוש שדה התעופה בלוד במלחמת העצמאות. צילום: בוריס כרמי.

10 ביולי 1948

 

טנק של חטיבה 8 בשדה התעופה לוד. 10 ביולי 1948