יום עיון בנושא מבצע ליטני במלאת 40 שנים למבצע, התקיים ביד לשריון

יום עיון מבצע ליטני

כתב: אליעזר אבני – מנהל מרכז המידע ביד לשריון

צירים הרריים, אויב הנטמע באוכלוסיה אזרחית, מעבר מהיר משגרת בט"ש למבצע מלא תמרון ואש-  זו הייתה תמונת המצב ערב מבצע ליטני, עליו למדו חיילי חטיבה 188 ביום העיון שקיימנו בלטרון בתאריך 12/12/18 במלאת 40 שנה למבצע. יום העיון נערך בהובלת החטיבה בפיקודו של אל"ם גל שוחמי ובארגונו והנחייתו של תא"ל (מיל') יום טוב תמיר, מפקד החטיבה בזמן המבצע.

מבצע ליטני נפתח בתאריך 14/3/78 כתגובה לפיגוע אוטובוס הדמים בכביש החוף, בו נרצחו 35 ישראלים. מטרת המבצע הייתה פגיעה בתשתית הטרור שהקימו ארגוני המחבלים בדרום לבנון, כדי להפחית את פעילותם של ארגונים אלו נגד מדינת ישראל ותושביה.

היום נפתח בדברי רקע למבצע שנשא היסטוריון העמותה אל"ם (מיל') בני מיכלסון. את סקירת המבצע בעיניים ערביות נתן אל"ם (מיל') פסח מלובני. במהלך יום העיון התגלה פער עצום בין תיאורי העמידה האיתנה בנרטיב הפלסטיני, לבין מיעוט הנפגעים בקרב כוחותינו ותיאורי הלחימה של מפקדי המבצע.

בהמשך, נשאו דברים מפקדי המבצע- אלוף (מיל') אורי אור, שפיקד על אוגדה 36 במבצע, ותא"ל (מיל') יום טוב תמיר, שתארו את המבצע על רקע שיקום חיל השריון וחטיבה 188 ממלחמת יום הכיפורים, מלחמה שהייתה שונה בתכלית ממבצע ליטני. במובנים רבים מבצע ליטני היה נקודת הזמן בה צה"ל עבר ממלחמות כוללות בין צבאות סדירים, עתירי תמרון ואש, למלחמות בעלות עצימות משתנה, מול גורמים לא מדינתיים.

הם תארו מבצע שהתפתח בחופזה, כתגובה לפיגוע כביש החוף, אך על בסיס תוכניות קיימות ולאור מעורבותה הגוברת והולכת של מדינת ישראל בדרום לבנון.

כאמור, יום העיון אורגן על ידי חטיבה 188, וקציניה גדשו את האולם. כך ראינו את יום המורשת הופך ליום מקצועי לדור הבא. בחלל האולם נדונו נושאים מקצועיים כמו מיקום מפקד, תכנון לחימה במצבי אי וודאות, ועוד.

במרכז יום העיון עמד רב שיח בהשתתפות מפקדי הגדודים במבצע.

תא"ל (מיל') עוזי קרן – מג"ד 74.

אל"ם (מיל') שמוליק בן שחר – מג"ד 71.

אל"ם (מיל') יואל מרשק – מג"ד 53.

אל"ם (מיל') אריק שדה – מג"ד 605, גדוד הנדסה שהשתתף במבצע והיום הוא חלק אורגני מחטיבה 188.

אל"ם (מיל') אפרים לאור – מג"ד 82.

טנק של חטיבה 188 במהלך הפתיחה של המבצע

טנק שוט קל של חטיבה 188 בשלב הפתיחה של המבצע

משתתפי הפאנל תארו את לחימת השריון במבנה של צוותי קרב משולבים. בעוד גדודי 188 נכנסו לעומק השטח הלבנוני והגיעו עד לנהר הליטני תוך לחימה מעטה בלבד, תאר מג"ד 82 מעבר מהיר מבט"ש ללחימה על קו הגבול ממש. כתוצאה מכך ניהל גדודו לחימה פעילה מול המחבלים, שכללה הפעלת אש רחבה מאוד.

המפקדים התייחסו לשלל נקודות שעלו במהלך המבצע. הפעלת כוחות לא אורגניים, תנועה בשטח הררי ובוצי, מורל החיילים ומשמעתם, וסוגיות הקשורות בלחימה בקרב אוכלוסיה אזרחית רבה.

הבדל מהותי בין מבצע ליטני לבין אhרועים שבאו לאחר מכן נובע מחימוש האויב ומהתנהגותו. לכוחות המחבלים במבצע חסרו טילי נ.ט. בכמויות סבירות, ורובם בחרו לסגת ולהhטמע באוכלוסיה האזרחית. כך נוצר מצב בו רוב כוחות השריון נתקלו בהתנגדות מעטה ובמיעוט מטרות. איום מרכזי שהוצג במהלך היום היה בורות ייקוש שהכינו המחבלים מבעוד מועד במעברים הכרחיים לאורך הצירים.

את יום העיון סיכם מח"ט 188 הנוכחי, אל"ם גל שוחמי, באומרו כי למרות השנים שחלפו עדיין רב הדומה על השונה. השטח הלבנוני עדיין מהווה אתגר עבורנו, והוא כמח"ט סומך על קציני החטיבה שידעו לתפקד כראוי בכל אירוע עתידי.

קצין השריון הראשי תא"ל גיא חסון דיבר אחריו והדגיש את הגורם שנשאר בעינו, וכל מפקד חייב להשתתף בו- בני האדם, הלוחמים היושבים בתוך הטנקים.

לסיכום, היה זה יום עיון מרתק, בו נסקר מבצע שאיננו מוכר לציבור הרחב בהשתתפות פעילה ונוכחות מפקדי החטיבה הצעירים שבאו ללמוד את מורשת החטיבה.

מודל זה, של יום עיון בראי חטיבה, נמשיך לשנת העבודה הקרובה, כאשר חטיבה 401 תספר את מורשת השריון במלחמת ההתשה, חטיבה 7 את מורשת השריון במבצע חומת מגן וחטיבה 188 את מורשת המבצעים המשוריינים בין המלחמות.

חברי עמותת יד לשריון מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים לקראת ימי העיון הבאים.

 

מראה כללי של אודיטוריום ה"מרכבה" במהלך יום העיון

מראה כללי של אודיטוריום ה"מרכבה" במהלך יום העיון