אבירי השריון בחווה
אבירי השריון בחווה
אגרוף הפלדה
אולי מחר
אולי מחר
אותו היום
אהוד מנור - אחי הצעיר יהודה
אחי הצעיר יהודה
אחרי השקיעה בשדה
אילן
אין כבר ניסים גדולים
אנא אלי ענני
אנדרטה בצל האורנים
אני שומע שוב
בלדה על יצחק שדה