כותל השמות

כותל השמות

כותל השמות הוא מרכיב ההנצחה המרכזי ביד לשריון. על הכותל חקוקים שמותיהם של חללי השריון החל במלחמת העצמאות ועד היום, שנפלו במערכות ישראל או במהלך שירותם.

מגדל הדמעות

מגדל דמעות השריון נמצא בפינתו של בניין המשטרה ואליו מגיעים דרך שער הגבורה.

שער הגבורה בפארק לטרון

שער הגבורה

בחדר זה מוצגים על גבי שמונה מסכים שקפים עם תמונותיהם של כל חללי חיל השריון, המשתקפות בתמונות משדה הקרב. בנקודה זו נכיר יותר את החלל, כיצד נראו פניו ובאיזה גיל נפל.

מעמד יזכור יומי בלטרון

מעמד היזכור היומי

במעמד זה נציין את יום הנפילה העברי והנופלים בתאריך זה.

עמדת גלעד תולדות חיים בלטרון

גלעד תולדות חיים

גלעד תולדות החיים מורכב ממספר עמדות מחשב המוצבות בחדר נפרד. המחשבים מופעלים באמצעות מסכי מגע והם מאפשרים לאתר כל נופל לפי פרטים אישיים.