כותל השמות הוא מרכיב ההנצחה המרכזי ביד לשריון. על הכותל חקוקים שמותיהם של חללי השריון החל במלחמת העצמאות ועד היום, שנפלו במערכות ישראל או במהלך שירותם. כותל השמות בנוי לוחות מתכת בצבע כסוף לסמל את האמור בשירו הידוע של נתן אלתרמן: "אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים". השמות על הלוחות ערוכים לפי סדר המלחמות ומערכות ישראל בסדר אלפביתי של שם המשפחה כששמם הפרטי מקדים את שם המשפחה. אם היה כינוי לחלל התווסף גם הכינוי במסגרת שמו, כדי לתת צביון יותר אישי לכותל זה. שמות החללים מופיעים ללא ציון דרגתם, כדי לציין שכולם שווים במותם. בין שם לשם מפרידה נקודה. לדאבוננו היו מקרים שנפלו שני בני משפחה באותה מלחמה ושמותיהם צמודים זה לזה ללא הפרדה של נקודה ביניהם. גם שמות לוחמים וחיילים מחילות אחרים שנפלו בעת שירותם או באחת ממערכות ישראל בעת ששירתו ביחידת שריון חקוקים על כותל השמות ביד לשריון בלטרון.
הרחבה שלפני כותל השמות משמשת לקיום טקסי זיכרון (כמו ביום הזיכרון שלפני יום העצמאות ובטקסים יחידתיים במהלך השנה) ואירועים אחרים הקשורים להנצחה. עוד באים לרחבה מבקרים רבים ובהם קבוצות נוער ומבוגרים מהארץ ומחו"ל המתייחדים עם הנופלים ומניחים זרים לרגלי כותל השמות. 

 

כותל השמות  כותל השמות