אלוף יאנוש בן גל ז"ל
שנה לפטירתו של האלוף אביגדור 'ינוש' בן גל ז"ל
הספר "אש לפניו תהלך"
30 במארס 2017: השקת הספר "אש לפניו תהלך"