נחתת פ-51 בלטרון
20 ביולי 2017: טקס חנוכת הנט"ק פ-51