דבר יו"ר

אתר זה של עמותת יד לשריון, המשותף גם לחיל השריון של צה"ל, נועד בראש וראשונה למלא חלל של הבאת נושא ההנצחה והזיכרון של נופלי השריון במערכות ישראל לידיעת הציבור הרחב בארץ ובעולם. ועם הזיכרון וההנצחהה פנינו לעתיד, אל הנוער שיבוא, ילמד ויכיר את העבר, ויתמודד עם האתגרים המעניינים העומדים לפניו.

ההנהלה

כעמותה הרשומה כחוק מתנהל גוף זה על פי מבנה ונהלים מתוקנים. הנהלת העמותה כוללת יו"ר ומנכ"ל וחבר מנהלים (הנהלת העמותה). לעמותה מועצה שרבים מחבריה מכהנים בוועדות השונות.

הועדות

בואו להכיר את חברי הועדות השונות בחיל השריון

חברי המועצה

בואו להכיר את חברי מועצת פארק לטרון ויד לשריון

בטאון "שריון"

הננו שמחים על האפשרות להציג בפני הנכנסים לאתר האינטרנט של יד לשריון את כול הגיליונות של הביטאון "שריון", ביטאון עמותת יד לשריון בלטרון.
ביטאון זה שם לו למטרה לתת ביטוי לתכנים ולנושאים המרכזיים הבאים: זיכרון הנופלים והנצחתם. השריון במערכות ובמבצעים. גבורה ודמויות מופת. השריון בסדיר ובמילואים. מהנעשה בעמותה וביד לשריון. חדשות שריון בעולם.