אתר יד לשריון מהאויר

עמותת יד לשריון

בשנת 1978 נרשמה "העמותה להקמת יד לשריון" מתוך כוונה מוצהרת מעצם שמה - להקים אתר הנצחה לחללי חיל השריון.
מייסדי עמותת יד לשריון - ברובם המכריע מפקדי שריון ותיקים החל ממלחמת העצמאות, חיפשו את הדרך המשמעותית ביותר להנציח את חבריהם לנשק, מפקדיהם ופקודיהם, שנפלו במערכות ישראל, וניסחו את חזונם כדי להגשימו מהר ככל האפשר.
במסגרת תקנון העמותה להקמת יד לשריון הוגדרו קריטריונים לצירוף חברים לעמותה ומוסדות העמותה, והוחל בפעילות אינטנסיבית להגשמת המטרה - הקמת אתר הנצחה ומורשת לחיל השריון.
המקום שאותו ייעדה העמותה להקמת יד לשריון היה בניין המשטרה המנדטורי בלטרון, שמיקומו הייחודי הוסיף ממד היסטורי הקשור בחיל השריון (ראה בפרק ייעוד וחזון).

יונים יושבות על טנק שנמצא על עמודים במוזיאון יד לשריון

מוזיאון הרק"ם

הפרק המוזיאוני המרכזי ביד לשריון הינו אוסף הרק"ם (רכב קרבי משוריין). למעלה מ-160 טנקים וכלים משוריינים ותיקי קרבות מקיפים את האתר. אוסף זה הפך את יד לשריון למוזיאון המגוון ביותר בעולם.

מרכז מידע

מרכז מידע לטרון - או בקיצור המרמ"ד - ממוקם במועדון השריון בבנין המשטרה, והוא מהווה מרכז מידע חילי של חיל השריון בתחומי מורשת וטכנולוגיה.

כותל השמות

הנצחה

מכלול ההנצחה מכיל את כל מרכיבי ההנצחה ביד לשריון, החל בכותל השמות ומשם לקומת הכניסה של בנין המשטרה, הכוללת את המבואה, שער הגבורה, מגדל הדמעות, מעמד היזכור היומי, בית הכנסת "צרור החיים", גלעד תולדות החיים ואולם המרכבה.

גבורה

גבורה

לא התקבל תוכן להזנה

בית הכנסת

בית הכנסת

בית הכנסת "צרור החיים" מהווה חלק ממכלול ההנצחה והוא מעצים את חווית התפילה ומוסיף לה נופך ייחודי. ארון הקודש הוא פריט יודאיקה נדיר מהמאה ה-18 תרומת קהילת פיזה באיטליה. גם לספרי התורה שנתרמו לבית הכנסת סיפורים מיוחדים.
מדי יום מתקיימות בבית הכנסת תפילות, ובמועדים מיוחדים גם עליות לתורה ובכלל זה של בני-מצווה הבוחרים לקיים את אירוע השמחה ביד לשריון.