טנק שוט בפעולת כראמה

השריון במלחמות ומבצעים

תולדות השריון ממלחמת העצמאות ועד היום במערכות ובמבצעים

אלוף יצחק שדה

מפקדי חיל השריון

מפקדי השריון לדורותיהם

מסדר טנקי הוצ'קיס בגדוד 82

הקמת השריון

עוד לפני שלחיל השריון היו טנקי מרכבה, עוד לפני שהיו אפילו שתי גרוטאות טנקים מסוג שרמן, הוקם שירות המשוריינים, שמ"ש, אשר קדם לחיל השריון. ביום 24 בפברואר 2017 מלאו 69 שנים להקמת הכוח המשוריין הישראלי