דבר הקשנ"ר, מאי 2020

משפחת השריון היקרה,

מדינת ישראל הוקמה מתוך חלומות ותפילות – חלומות של אבותינו שחיו בגולה והתפללו ״לשנה הבאה בירושלים״.
‏מימוש החלומות היה ארוך ומחירו עקוב מדם. לאורך כל שנות התקומה, חיל השריון היה כוח המחץ המשמעותי ביותר אשר עוצמתו הכריעה מפגש. עוז רוחם של הלוחמים והמפקדים היה המנוע אשר דחף את מרכבות הפלדה לניצחון, "רעות השריונאים" היוותה הדלק.
‏גם כיום, קיומה, ועצמאותה של המדינה ואורח החיים התקין של אזרחיה, מאותגר, וצה"ל נדרש לצאת במלוא כוחו לפגוע באויבינו שוחרי הרעה.
‏חיל השריון חזק מאי פעם, ניצב בחזית ובקדמת הבמה הטכנולוגית ומפעיל את אמצעי הלחימה המתקדמים ביותר במערך הטנקים, המסייעת והסיור –  אמצעי לחימה אשר משלבים יכולות של קטלניות, רשת, מיגון וניידות. חיל השריון הוא מגן המחץ של מדינת ישראל.
עם כל זאת, סוד גבורתנו האמתי טמון באדם ובכור מחצבתו – עוז רוחו, תחושת השליחות אשר מפעמת בקירבו ונכונותו להילחם למען המדינה – אלה הם החשובים ביותר. אלו הם היסודות שמהם נבנה חיל השריון, היסודות מהם נבנתה המדינה.
רעות השריונאים לא תיתן את ליבנו לשכוח את הנופלים, שהותירו לנו חלל כואב ומשפחות נפלאות, שכולות ודואבות, מלח הארץ, בוני המדינה, שהפכו בעל כורחם להיות המשפחה שלנו לעד. הם הותירו לנו מורשת אדירה – שלאורה הלכתי ונלך תמיד.
רעות השריונאים לא תיתן את ליבנו לשכוח את הפצועים, אשר שילמו מחיר פיסי ונפשי בהגינם על המדינה ואצלם הקרב היומיומי על החיים עדיין לא תם.
רעות השריונאים לא תיתן את ליבנו לשכוח את הנעדרים מקרב סולטן-יעקב ולעשות הכול על מנת שישובו בנים לגבולם.
יד לשריון, המקום והעמותה הינה בית לכל שיריונר בעבר ובהווה. תיפקודה המיוחד של העמותה ומנהליה יחד עם מפקדי החיל הוא למען אנשי השריון בהווה ובעתיד ולמען קהילות השריון המתהוות אחרי השחרור וזאת  תחת קורת הגג הייחודית אשר בלטרון.
כולם יחדיו –
לוחמי העבר עתירי הזכויות, לוחמי ולוחמות ההווה גאוות האדם, משפחות יקרות,
כולם אוחזים יחד בעוז בדגלו המתנוסס של חיל השריון ועליו רקום הציווי התמידי המוביל לניצחון
רעות – ומקצוענות.

 

ברעות שיריונאים,

תא"ל אוהד נג'מה
קצין השריון הראשי.