מרכבה סימן 1

 

מרכבה סימן 1 – מוזיאון השריון בלטרון

ראשוני טנקי המרכבה סימן 1 נופקו לצה"ל באפריל 1979, ונקלטו בגדוד 82 של חטיבה 7, קרוב ל-9 שנים מהמועד שבו הוחלט על תכנית המרכבה.

טנק המרכבה התבסס על לקחי קרבות השריון של צה"ל, בכל מלחמותיו, מאז מבצע קדש.

את טנק המרכבה סימן 1 מייחדת התפיסה, המאפיינת את כל דורות המרכבה, שלפיה המיגון והשרידות הם המרכיב המרכזי בתכונות הטנק.

מיגון הטנק מבוסס על שריון שכבתי היקפי ופריסת מערכות הטנק סביב הצוות באופן המאפשר ניצולן להגנה על הצוות והתחמושת, בנוסף לתפקידן הייעודי. הדוגמא הבולטת ביותר לתפיסה זו היא חטיבת הכוח (המנוע והממסרת המאסיביים), הממוקמת בחזית הטנק.

גורמים נוספים שתורמים לשרידות טנק המרכבה הם:

– צללית קטנה של הטנק בעמדת אש, בדגש על הצריח.

– העדר חומרים דליקים בתאי צוות.

– אחסון התחמושת הכבדה מתחת לטבעת הצריח, בחלקה האחורי של התובה, במארזים מיוחדים חסיני אש (המשמעות היא שגם בעת פגיעה בחלק החשוף של הטנק – הצריח, וחדירה לתוך הטנק התחמושת לא נפגעת).

– עשן מיידי.

העברת המנוע לחזית הטנק אפשרה מיקום פתח יציאה ייחודי באחורי הטנק (דלת מסדרון אחורי), המאפשר יציאת כוח חי"ר המובל בבטן הטנק.

טנקי מרכבה סימן 1 נקלטו בחטיבה 7 ובחטיבה 211 והשתתפו בקרבות במלחמת של"ג, בשנת 1982, וזכו להצלחה רבה.

יצורו נמשך עד לשנת 1983 עת החלה ההצטיידות של חיל השריון בטנקי מרכבה סימן 2.

מרכבה סימן 1 באתר Israeli-Weapons

גלריית תמונות שריון CENTER

מרכבה סימן 1 באתר ויקיפדיה

 

אייקון משקל 63 טון
אייקון קוטר 105 מ"מ
אייקון כוח סוס 900
אייקון צוות 4
אייקון נשק אוטומטי 3 X 7.62
אייקון פגזים 50