החטיבה במלחמת ששת הימים


החטיבה במלחמת יום הכיפורים


החטיבה במלחמת שלום הגליל


על החטיבה