על החטיבה


החטיבה במבצע קדש


החטיבה במלחמת ששת הימים


החטיבה במלחמת יום הכיפורים