חטיבה 679 - אתר סיפור מקומי


על החטיבה


החטיבה במלחמת יום הכיפורים