פרקים בתולדות החטיבה


החטיבה במלחמת שלום הגליל


חטיבת מרכבות הפלדה במלחמת שלום הגליל 1982מאת יוסי קופמן


החטיבה במלחמת לבנון השנייה