Chairman's remarks

אתר זה של עמותת יד לשריון, המשותף גם לחיל השריון של צה"ל, נועד בראש וראשונה למלא חלל של הבאת נושא ההנצחה והזיכרון של נופלי השריון במערכות ישראל לידיעת הציבור הרחב בארץ ובעולם. ועם הזיכרון וההנצחהה פנינו לעתיד, אל הנוער שיבוא, ילמד ויכיר את העבר, ויתמודד עם האתגרים המעניינים העומדים לפניו.