גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


כל משך הקרבות שימש סמ"ר דורון גרינוולד ז"ל כמט"ק. בכוח אישיותו, בכושר המנהיגות שלו ובקור הרוח שגילה במצבים קשים, ניהל את הקרב ביעילות ובתושייה, ואף דאג לבטחון אנשיו. סמ"ר דורון גרינוולד ז"ל היה מופת לפקודיו, עד שנפל בקרב, ב-19 באוק' 1973.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל