גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-9 ביוני 1967 תקף גדוד טנקים את המערכים המבוצרים ברמת הגולן, באיזור הכפרים סור-א-דיב- קלעה. בעת הלחימה נפצע מפקד הגדוד ופונה לאחור. רס"ן רפאל מוקדי ז"ל, מפקד פלוגת הסיור החטיבתית היה בקירבת מקום, הבחין בנעשה ומבלי לקבל הוראה מפורשת, לקח את הפיקוד על הגדוד והמשיך בביצוע המשימה. תוך כדי הסתערות על היעד נפגע הטנק ממנו פיקד על ידי פגז ותותחו שותק. על אף זאת המשיך רס"ן רפאל מוקדי ז"ל לפקד על היחידה, חשף את גופו והפעיל את מקלע המפקד, שבצריח, לעבר עמדות אויב בטווחים קצרים ביותר. תוך כדי פעולות אלו נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל