גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


במלחמת ששת הימים פיקד רס"ן שמאי קפלן ז"ל על פלוגת טנקים. בקרב על מערכי רפיח הוביל את פלוגתו להסתערות, נפצע בידיו, אך לא הסכים שיעבירוהו לטיפול רפואי. בהמשך הלחימה דרך מערכי שייח'-זוויד, ג'בל-לבני ועל ציר ביר-גפגפה – איסמעיליה, פיקד על פלוגתו בהעזה ובאומץ-לב. ביום הרביעי ללחימה, בקרב עם שריון אויב, נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל