10 במאי 2012: ספרי שריון ושריונאים שזכו בפרס יצחק שדה

11 ביוני 2012: "בנקודת הכובד" – דיון ממוקד בסוגיות ליבה בתחום המצביאות

4 ביוני 2012: ארז השמונה לזכרם של הנופלים מגדוד הסיור 134

1 בינואר 2012: ממזר חסר כבוד: יעקב גרנק, אימת המנדט

7 במארס 2012: "דב הבלונדיני" יעקב גרנק – ספר וסיפור

21 ביוני 2012: חטיבת הטירנים (274 – 691) מגובשת וזוכרת

6 בנובמבר 2012: לוחמי גדס"ר 288 בנתיבי הקרבות ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

11 ביוני 2012: 30 שנה למלחמת לבנון הראשונה מלחמת שלום הגליל

17 ביוני 2012: פצע מדמם: מה באמת קרה בסולטן יעקוב?

22 בנובמבר 2012: פארק על שם אלוף מוסה פלד ברמלה