כריכת ספרו של אלוף ישראל טל ז"ל
30 בינואר 2020: השקת הספר "ישראל טל: פרקים למלחמת יום הכיפורים" ) שינוי בשעת ההתכנסות
יום עיון מלחמת ההתשה
פברואר 2020: יום עיון בנושא לחימת השריון במלחמת ההתשה בסיני
אלוף ינוש בן-גל ז"ל
4 בפברואר 2020: יום עיון בנושא סיכונים וסיכויים בחזית הצפונית