אלוף מוסה פלד ז"ל
30 במאי 2019: השקת הספר על אלוף מוסה פלד ז"ל
סמליל יד לשריון - פארק לטרון
6 ביוני 2019: סיור באוגדה 210
תג חטיבה 211
3 באוקטובר 2019: חנוכת אנדרטה לחטיבה211
טקס קליטת טנק המרכבה 1979
אוקטובר 2019: 40 שנה לכניסת טנק המרכבה לשירות בחיל השריון