שלמה ארצי בלטרון
18 ביולי: שלמה ארצי בפארק לטרון
סמל חיל השריון
25 בספטמבר 2019: עצרת הגבורה של חיל השריון
תג חטיבה 211
3 באוקטובר 2019: חנוכת אנדרטה לחטיבה211
טקס קליטת טנק המרכבה 1979
אוקטובר 2019: 40 שנה לכניסת טנק המרכבה לשירות בחיל השריון
יום עיון מלחמת ההתשה
12 בנובמבר 2019: יום עיון מלחמת ההתשה בהובלת חטיבה 401