תג חטיבה 401
22 בספטמבר 2019: עצרת חטיבה 401
סמל חיל השריון
25 בספטמבר 2019: עצרת הגבורה של חיל השריון
תג חטיבה 211
3 באוקטובר 2019: חנוכת אנדרטה לחטיבה211
טקס קליטת טנק המרכבה 1979
אוקטובר 2019: 40 שנה לכניסת טנק המרכבה לשירות בחיל השריון
כריכת הספר "חמוטל ומכשיר לא בידינו"
6 באוקטובר 2019: השקת הספר "חמוטל ומכשיר לא בידינו"
7 באוקטובר 2019: ערב 50 לעוצבת ברק
תג חטיבה 600
15 באוקטובר 2019: כנס שנתי של עמותת נתיבי האש – חטיבה 600
יום עיון מלחמת ההתשה
12 בנובמבר 2019: יום עיון מלחמת ההתשה בהובלת חטיבה 401