בהתאם להנחיות ממשלת ישראל אנו מחוייבים לסגור את האתר למבקרים, באופן זמני.

לקהל מבקרינו היקרים

בהתאם להנחיות ממשלת ישראל אנו מחוייבים לסגור את האתר למבקרים, באופן זמני.

לפניות דחופות נא לפנות למנהלת מרכז המבקרים גברת אלין דנקר 050-696019

נשמח לראותכם אצלנו מיד בחזרה לשגרה.

מרכז מידע

יד לשריון – לטרון

 טל' 08-6307406