ברכת עמותת יד לשריון לרגל המינויים החדשים

ראש הממשלה דוד בן גוריון מעניק סיכת מ"מ למשה לוי, לימים הרמטכ"ל. משמאל ישראל טל "טליק"

הנהלת העמותה וחבריה מברכים את מקבלי המינויים בברכת דרך צליחה.

מינויים בכירים:

 1. תא"ל דן נוימן ימונה למפקד אוגדה 36.
 2. תא"ל רומן גופמן מונה למפקד אוגדת הבשן 210.
 3. אל"ם רועי סבירסקי ימונה לסגן מפקד אוגדת עזה.
 4. אל"ם רונן תמים ימונה לסגן מפקד אוגדה 36 .
 5. סא"ל אור וולוז'ינסקי ימונה לסגן מפקד אוגדה 162 ויעלה לדרגת אל"ם.

        מינויים חדשים לסא"לים מכהנים:

 1. סא"ל מאיר בידרמן ימונה לסגן מפקד חטיבה 35. (סמח"ט שריון בחטיבת חי"ר)
 2. סא"ל אריה ברגר ימונה לרע"ן תו"ל בט"ש במפקדת קצין איסוף קרבי
 3. סא"ל ברק צ'רני ימונה למפקד צוות במכללה לפיקוד טקטי.
 4. סא"ל רועי יפת ימונה לרע"ן תו"ל ותפיסות.

קידומים לדרגת סא"ל

 1. רס"ן אופיר וינטראוב ימונה לפקד  על גדוד עזוז (198) בחטיבה 460 ויועלה לדרגת סא"ל.
 2. רס"ן רותם ולצמן ימונה לראש ענף שריון במרכז לאימונים טקטיים במל"י ויועלה לדרגת סא"ל.
 3. רס"ן מוטי שוורץ ימונה לרע"ן תכנון מחלקת אמל"ח ויועלה לדרגת סא"ל.
 4. רס"ן אבי לוריא ימונה לרע"ן יבשה בלוחמ"מ ויועלה לדרגת סא"ל.

 

עלו והצליחו בראש הכוח המתמרן ביבשה !