בניין המשטרה הירדני:בניין משטרה ביום

בניין המשטרה הוא מסימני ההיכר הבולטים של יד לשריון.

המבנה הוקם בשנת 1943 כתחנת משטרה וכבית מעצר, כדי לאפשר לבריטים שליטה יעילה בשטח ועל מנת להבטיח את בטחון לוחמיהם. האתר נבנה כמבצר בעל שני מגדלים המאפשרים תצפית היקפית על השטחים הפנימיים והקרובים למצודה, וכן תצפית על כל עמק איילון. נוסף על כך, במבנה נוצרו חרכי ירי שאפשרו הגנה אפקטיבית כלפי חוץ, מבלי לסכן את החיילים.

במעטפת הבניין ניתן להבחין בשרידי הקרבות הקשים ממלחמת העצמאות וממלחמת ששת הימים. גם בהליך הפיתוח נשמרו צביונו האותנטי ועברו של המבנה ואף לא תוקנו סימני פגיעות הקליעים והפגזים.