רק"ם שנטל חלק במערכות ישראל

רק"ם שלל

רק"ם אוסף מצבאות העולם

מרכבה

שריון זה לא רק טנק