מעודכן ליום 19.1.2021

ועדת ביקורת:

תא"ל אריאל פלג יו"ר, אל"ם ישראל אפשטיין, סא"ל אליקו חן, סא"ל ישראל חן, סא"ל אורי מנשהאוף, סא"ל מורד יוסי, סא"ל רו"ח אסף שרעבי, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת כספים:

אל"מ רוני פרידמן יו"ר, אל"ם פרג' מאיר, אל"ם דוכן יגאל, אל"ם שביט ירון, רס"ן מאיר גרשוני, משקיף סא"ל עו"ד צביקה אבנון, גב' שונטל אזולאי, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת חינוך:

הגב' נחמה בריל יו"ר, תא"ל היימן אריאל, אל"ם הרב משה הגר, אל"ם הרב אליעזר שנוולד, אל"ם טרן גדעון, סא"ל גונן רייכר, דבורי בורגר, נילי פיצון, אל"ם שאול נגר, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת תכנים:

אלוף אודי שני יו"ר, תא"ל יום טוב תמיר, תא"ל יצחק רבין, אל"ם ד"ר בני מיכלסון, אל"מ שאול נגר, אל"מ אמיר נוי, סא"ל תדהר פלד, רחלי לב, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת משנה מורשת:

אלוף גרשון הכהן יו"ר, תא"ל אורי אגמון, תא"ל אריה טסלר, אל"ם ד"ר בני מיכלסון, אל"ם ירון שביט, אל"ם מיקי זיו, אל"ם זאב שרוני, סא"ל נמרוד בן ארי, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת משנה חדשנות:

תא"ל יצחק רבין יו"ר, אלוף שי אביטל, תא"ל שמוליק אולנסקי, אל"ם מוטי כידור, סא"ל אורן בן ארי, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת היגוי מרכז המידע:

פרופסור אסא כשר יו"ר, אלוף גרשון הכהן, תא"ל דוביק טל, אל"ם היכל יעקב, אל"ם אברהם מדליה, אל"ם ד"ר בני מיכלסון, סא"ל עודד מגידו, סא"ל מיכאל מס, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת הנצחה:

אלוף יפתח רון-טל יו"ר, פרופסור אסא כשר, יוסקה לוטנברג, אל"ם ישראל אפשטיין, אל"ם מיקי בר, סא"ל אורלי כהן גפן, סא"ל דוד גלעם, עו"ד דב גלבוע, דבורי בורגר, רע"ן נפגעים, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת גיוס:

תא"ל שמוליק אולנסקי יו"ר, תא"ל אמיר אבשטיין, אל"ם הישאם איברהים, סא"ל עמית טסלר, סא"ל דלית כצנלסון, רס"ן יואב צור, רנ"ג יוסי שני, סא"ל אורן בן ארי, אל"ם רוני תדהר, רס"ן ערן שכטמן, הגב' נילי פיצ'ון, סא"ל עברי ורבין, רע"ן נפגעים, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.

ועדת פיתוח וטכנולוגיה:

תא"ל דידי בן-יואש יו"ר, אל"ם ישעיה טל, אל"ם צחי שגב, תא"ל חנן ברנשטיין..

ועדת בינוי:

תא"ל עוזי לב צור יו"ר, סא"ל אלי אהרונסון, סא"ל אלי ארמון, סא"ל מתניה חן-ציון, סא"ל מנדלר אבי, רס"ן פרץ טיקטין, מהנדס ד"ר גלר אריה, תא"ל חנן ברנשטיין..

ועדת ביטאון:

סא"ל ברק צ'רני – יו"ר, אל"ם שאול נגר – עורך, אל"ם ד"ר בני מיכלסון, סא"ל דוד כספי, סא"ל מיכאל מס, רס"ר דוד בקר, אליעזר אבני, ליאור לינדר.

 

ועדת אד- הוק יום הזיכרון :

תא"ל חנן ברנשטיין , אל"ם זאב שרוני,  קצין אג"ם מקשנ"ר , רע"ן נפגעים מקשנ"ר, ארז כספי.

ועדת טנקים מספרים:

תא"ל יום טוב תמיר יו"ר, תא"ל חנן ברנשטיין, אליעזר אבני.

ועדת הרק"ם

תא"ל אריה טסלר יו"ר, סא"ל עו"ד צביקה אבנון,  סא"ל מיכאל מס, סא"ל אורי מנשהאוף, סא"ל שמוליק יחיא, סא"ל תדהר פלד, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.

 

ועדת מלגות

תא"ל ד"ר אריאל היימן יו"ר, תא"ל שמוליק אולנסקי, סא"ל שמעון צוקרמן, סא"ל משה כ"ץ, אל"מ אמיר נוי, נציג אנשי הפלדה, שונטל אזולאי, אליעזר אבני, תא"ל חנן ברנשטיין.