כעמותה הרשומה כחוק מתנהל גוף זה על פי מבנה ונהלים מתוקנים. הנהלת העמותה כוללת יו"ר ומנכ"ל וחבר מנהלים (הנהלת העמותה). לעמותה מועצה שרבים מחבריה מכהנים בוועדות השונות.
ועדות העמותה הן: ועדת הנצחה, ועדת תכנים, ועדת חינוך, ועדת בינוי, ועדת כספים, ועדת היגוי מרכז המידע, ועדת הביטאון "שריון", ועדת מלגות ע"ש יוני זילברברג, ועדת מלגות נוטנס, ועדת גיוס, ועדת פיתוח עסקי וועדת ביקורת. לעמותת יד לשריון יועץ משפטי, גזבר ומבקר פנים. על הגדרתו של כל מוסד תוכל לקרוא בתקנון העמותה.

הנהלת יד לשריון מפרסמת את חברי ההנהלה, הועדות והמועצה כפי שנקבעו בבחירות בשנת 2016. במסגרת הבחירות שנערכו בשנת 2015 נבחרו חברי ההנהלה והמועצה והתמנו חברי הועדות השונות העוסקות בקשת נושאים רחבה כמו בינוי, כספים, הנצחה, חינוך ועוד. עמותת יד לשריון מפרסמת להלן את רשימות החברים השונות.

חברי ההנהלה:

אלוף (במיל') אודי שני – יו"ר העמותה ויו"ר ועדת תכנים
תא"ל (במיל') עו"ד חנן ברנשטיין – מנכ"ל העמותה
אלוף (במיל') חיים ארז- יו"ר העמותה להקמת המוזיאון היהודי
אלוף (במיל') ג'קי אבן
אלוף (במיל') יוסי בן-חנן
אלוף (במיל') שי אביטל
תא"ל (במיל') אברהם ברעם
תא"ל (במיל') אורי אגמון
הגב' אתי בן-שהם
תא"ל (במיל') צביקה קן-תור מנכ"ל מוזיאון הלוחם היהודי
תא"ל במיל' אביגדור קהלני
סא"ל (במיל') תדהר פלד
תא"ל אוהד נג'מה קצין השריון הראשי
אל"ם הישאם איברהים מח"ט 460
אל"ם דודו סונגו מח"ט 401
אל"ם אודי צור מח"ט 7
אל"ם ניר רוזנברג מח"ט 188
אל"ם רועי סבירסקי מח"ט 8
אל"ם חנוך דאובה מח"ט 4
אל"ם אלעד שוורץ מח"ט 10
אל"ם אוהד מאור מח"ט 179
אל"ם עידן מורג מח"ט  205
אל"ם דביר אדרי מח"ט 14
אל"ם רונן תמים מח"ט 847
אל"ם נריה ישורון  מח"ט 679
תא"ל (במיל') אריאל פלג יו"ר ועדת הביקורת
אל"ם (במיל') רוני פרידמן יו"ר ועדת הכספים
הגב' נחמה בריל, בר- כוכבא יו"ר ועדת החינוך
אלוף (במיל') גרשון הכהן – יו"ר ועדת מורשת
תא"ל (במיל') שמוליק אולנסקי יו"ר ועדת הגיוס
פרופסור אסא כשר יו"ר ועדת ההיגוי למרכז המידע
תא"ל (במיל') דידי בן יואש יו"ר ועדת פיתוח וטכנולוגיה
אל"ם (במיל') גדעון בר-און יו"ר ועדת הבינוי
אלוף (במיל') דני ביטון יו"ר ועדת משנה לחדשנות
תא"ל (במיל') יום טוב תמיר – פרויקטור טנקים מספרים
עו"ד דוד חודק / עו"ד ירון הרמן – יועץ משפטי
מר קובי זליכה – ליאון אורליצקי ושות' רואי חשבון

הנהלה קודמת

יושבי ראש קודמים
האלוף (במיל') שלמה להט בשנים 1978 – 1986
האלוף משה (מוסה) פלד בשנים 1986 – 2000
האלוף (במיל') חיים ארז בשנים 2000 – 2015

מנכ"לים קודמים
אל"ם (במיל') יעקב (ישקה) בר ז"ל: 1986 – 12/1989
תא"ל (במיל') אריה קרן: 1/1990 – 12/1996
תא"ל (במיל') ששון שילה: 1997
תא"ל (במיל') מנשה ענבר: 1997 – מארס 2015

סמנכ"לים קודמים
מנהל אתר יד לשריון בלטרון סא"ל (במיל') דוד גלעם, 2012-1992
סא"ל (במיל') מיכאל מס, מארס 2013 – ספטמבר 2014
סא"ל (במיל') שלומי דרור – 2015 – ינואר 2020