כעמותה הרשומה כחוק מתנהל גוף זה על פי מבנה ונהלים מתוקנים. הנהלת העמותה כוללת יו"ר ומנכ"ל וחבר מנהלים (הנהלת העמותה). לעמותה מועצה שרבים מחבריה מכהנים בוועדות השונות.
ועדות העמותה הן: ועדת הנצחה, ועדת תכנים, ועדת חינוך, ועדת בינוי, ועדת כספים, ועדת היגוי מרכז המידע, ועדת הביטאון "שריון", ועדת מלגות ע"ש יוני זילברברג, ועדת מלגות נוטנס, ועדת גיוס, ועדת פיתוח עסקי וועדת ביקורת. לעמותת יד לשריון יועץ משפטי, גזבר ומבקר פנים. על הגדרתו של כל מוסד תוכל לקרוא בתקנון העמותה.

הנהלת יד לשריון מפרסמת את חברי ההנהלה, הועדות והמועצה כפי שנקבעו בבחירות בשנת 2016. במסגרת הבחירות שנערכו בשנת 2015 נבחרו חברי ההנהלה והמועצה והתמנו חברי הועדות השונות העוסקות בקשת נושאים רחבה כמו בינוי, כספים, הנצחה, חינוך ועוד. עמותת יד לשריון מפרסמת להלן את רשימות החברים השונות.

חברי ההנהלה כפי שנבחרו ואושרו בישיבת המועצה בתאריך 17 בדצמבר 2020:

אלוף (מיל') שני אודי –              יו"ר העמותה
תא"ל (מיל') ברנשטיין חנן         מנכ"ל העמותה
גב' אזולאי שונטל                    מנהלת כספים
סא"ל (מיל') חודק דוד              יועץ משפטי
תא"ל (מיל') ברעם אברהם       יו"ר ועדת בחירות
תא"ל (מיל') פלג אריאל           יו"ר ועדת ביקורת
אל"מ (מיל') פרידמן רוני          יו"ר ועדת כספים
אלוף (מיל') רון טל יפתח         יו"ר ועדת הנצחה
גב' בריל נחמה                      יו"ר ועדת חינוך
פרופ' כשר אסא                    יו"ר ועדת מרכז המידע
אלוף (מיל') הכהן גרשון         יו"ר ועדת מורשת
תא"ל (מיל') לב צור עוזי         יו"ר ועדת הבינוי
תא"ל (מיל') טסלר אריה        יו"ר ועדת רק"ם
תא"ל (מיל') אולנסקי שמוליק  יו"ר ועדת גיוס
תא"ל (מיל') בן יואש דידי       יו"ר ועדת פיתוח וטכנולוגיה
תא"ל (מיל') רבין יצחק          יו"ר ועדת חדשנות
אל"מ (מיל') איציק רונן          יו"ר ועדת ביטאון שריון
תא"ל (מיל') תמיר יום טוב     מרכז ועדת תכנים
תא"ל (מיל') קהלני אביגדור
אלוף (מיל') אבן ג'קי יעקב
אלוף (מיל') ארז חיים
אלוף (מיל') בן חנן יוסי
אל"מ נג'מה אוהד               קשנ"ר
אל"מ דאובה חנוך              מח"ט 4
אל"מ צור אודי                   מח"ט 7
אל"מ אהרון בני                 מח"ט 8
אל"מ שוורץ אלעד             מח"ט 10
אל"מ אדרי דביר               מח"ט 14
אל"מ רוזנברג ניר             מח"ט 188
אל"מ מורג עידן               מח"ט 205
אל"מ מאור אוהד             מח"ט 401
אל"מ איברהים הישאם     מח"ט 460
אל"מ כפריאל גידי           מח"ט 679
סא"ל (מיל') בן ארי נמרוד     הנהלה
סא"ל (מיל') פלד תדהר       הנהלה
סרן (מיל') פנר מרום        אנשי הפלדה

הנהלה קודמת

יושבי ראש קודמים
האלוף (במיל') שלמה להט בשנים 1978 – 1986
האלוף משה (מוסה) פלד בשנים 1986 – 2000
האלוף (במיל') חיים ארז בשנים 2000 – 2015

מנכ"לים קודמים
אל"ם (במיל') יעקב (ישקה) בר ז"ל: 1986 – 12/1989
תא"ל (במיל') אריה קרן: 1/1990 – 12/1996
תא"ל (במיל') ששון שילה: 1997
תא"ל (במיל') מנשה ענבר: 1997 – מארס 2015

סמנכ"לים קודמים
מנהל אתר יד לשריון בלטרון סא"ל (במיל') דוד גלעם, 2012-1992
סא"ל (במיל') מיכאל מס, מארס 2013 – ספטמבר 2014
סא"ל (במיל') שלומי דרור – 2015 – ינואר 2020

צילום מישיבת ההנהלה והמועצה בתקופת הקורונה ביום 17 בדצמבר 2020. בצילום אלופים במיל ג'קי אבן וגרשון הכהן