החטיבה הממוכנת הראשונה


החטיבה במלחמת ששת הימים


החטיבה במלחמת יום הכיפורים