• אהרון טל

  סרן אהרון טל מ.א. 429285

 • סג"מ עופר אבידב

  סג”מ עופר אבידב מ.א. 972345

 • דמות - צללית אדם

  סגן אהוד אבירן מ.א. 470578

 • סמ"ר אברהם אבקסיס ז"ל

  סמ”ר אברהם אבקסיס ז”ל מ.א. 491078

 • דמות - צללית אדם

  סרן עודד אברבנאל מ.א. 92052

 • סגן אילן אגוזי

  סגן אילן אגוזי מ.א. 480875

 • סרן נתנאל תני אהרן ז"ל

  סרן נתנאל תני אהרן ז”ל מ.א. 2119060

 • סמ"ר יוסף אובידה ז"ל

  סמ”ר יוסף אובידה ז”ל מ.א. 2152757

 • סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל

  סרן אבי אוסטרוביץ ז”ל מ.א. 2053365

 • סמ"ר גיל אופיר

  סמ”ר גיל אופיר מ.א. 2136841

 • טר"ש ביטון אורן

  טר”ש ביטון אורן מ.א. 422944

 • רב"ט יצחק אורן (אברמוביץ)

  רב”ט יצחק אורן (אברמוביץ) מ.א. 422944

אהרון טל

סרן אהרון טל מ.א. 429285

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:
ביום ה-5 ביוני 1967 הוביל סרן אהרון טל בראש פלוגת הטנקים שלו את הגדוד, בעת ההתקדמות בציר רפיח-אל-עריש.בקרב על מערך שייח’ זוויד נפצע בראשו, אך המשיך בביצוע משימתו. בעת הקרב על מתחם אל ג’ירדי נפגע הטנק שלו מפגז, הטען קשר נהרג והוא עצמו נפצע שנית. למרות פציעתו פיקד על פלוגתו עד הגיעה לתעלה ורק אז פונה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל                     

סג"מ עופר אבידב

סג”מ עופר אבידב מ.א. 972345

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

ביום ה-5 ביוני 1967, באיזור כפר שן, נפגע זחל”מ תחת אש אויב. סג”מ עופר אבידב פינה את הפצועים ודאג לחבישתם. הוא ארגן כוח מתוך שני ג’יפי סיור וצוות טנק שנפגע, טיהר את הבתים בסביבה מאויב, דאג לפנוי הפצועים לתחנת האסוף הגדודית וכך הציל את חייהם.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל

דמות - צללית אדם

סגן אהוד אבירן מ.א. 470578

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

ביום ה-9 ביוני 1967, בעת קרב ההבקעה ברמת הגולן, שרת סגן אהוד אבירן כקש”א בגדוד שריון, שתקף לעבר קלעה. בשעת הלחימה נפצע, לא פונה והמשיך בביצוע משימתו. נוסף לכך סייע בחילוץ ופינוי פצועים, באיזור מוכה אש ובארגון היחידה בתום הקרב.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל

סמ"ר אברהם אבקסיס ז"ל

סמ”ר אברהם אבקסיס ז”ל מ.א. 491078

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

רב”ט אברהם אבקסיס ז”ל שימש כמפעיל מקלע בזחל”מ. ביום ה- 6 ביוני 1967, ליד רכסי קבטיה, פעל רב”ט אברהם אבקסיס ז”ל עם פלוגתו במשימת חילוץ בצוותי טנקים, שהיו נתונים להתקפות שריון וחי”ר ירדני. תחת אש יעילה עמד גלוי על מכסה המנוע והפעיל את המקלע ביעילות מעל ראשי החיילים בזחל”מ. כאשר הוא מזין את המקלע בעצמו, חיפה על החילוץ עד שאחרון החיילים פונה. לאחר מכן התנדב שנית להכנס רגלית עם המ”מ לשטח, לוודא שלא נשארו נפגעים במקום.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל

דמות - צללית אדם

סרן עודד אברבנאל מ.א. 92052

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת

תיאור העיטור:

ביום ה14 בדצמבר 1950, הצניח מטוס חיל האויר צנחנים בפני טירוני בסיס הדרכה. לכשקפצה דבוקה מספר 1 הסתכל רב סמל שמואל רפאל מטה, כדי לודא שהצנחנים התרחקו מהמטוס וקרא: “משלח מספר 2: איש נתפס בגלגל. הגד לטייס לכבות את המנועים ולצאת לים”. תוך כדי מתן הפקודה הוציא רב סמל שמואל רפאל חבל עם עוגן והחל לכוונו מדלת המטוס בכוון החייל, שמצנחו נתפס בגלגל האחורי של המטוס. תוך ניצול הדף האוויר מהמנוע כוון העוגן לבין מיתרי המצנח. החבל נמשך אל המטוס והצנחן (רב טוראי פרלוס ג’ורג’) הועלה עד לדלת המטוס, שעה שנקרעו שבעת מיתרי המצנח והצנחן נהדף בכול כוח האוויר מן המטוס. רב סמל שמואל רפאל תלה את החלק הגדול של גופו מחוץ למטוס והצליח לחבר שנית את העוגן למיתר המצנח ולאחר פעולת משיכה נוספת שארכה כ-10 דקות, הועלה רב טוראי פרלוס ג’ורג’ למטוס. הטייס, סרן עודד אברבנאל, אשר היה קשה לו ביותר לטוס כמשקל נוסף קשור לגלגל האחורי של המטוס, הראה קור רוח העזה ורוח צוות, כאשר הגביה טוס וכיבה את אחד המנועים על מנת להקטין את לחץ האויר ועל ידי זה אפשר את משיכת הצנחן חזרה לתוך המטוס.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל

סגן אילן אגוזי

סגן אילן אגוזי מ.א. 480875

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור:

בליל ה-19-20 ביולי 1969, בקרב הפשיטה על האי גרין, היה סגן אילן אגוזי מפקד חוליית הפריצה בכוח המאחז. לאחר העליה מן המים הוביל את חוליית הפריצה בראש כוח המאחז. בעת חיתוך הגדר הבחין בחיילי האויב זקופים בעמדות הגג הצפוני ובחייל הנכנס מהפתח הצפוני ומדליק אור. מחשש שזו עדות לחשדותיו של האויב, הורה לכוח לפתוח באש לעבר העמדות ולפרוץ ליעד. בשעת הפריצה והעליה ליעד נפצע ברגליו מרימון, אך המשיך לירות לעבר האויב. כאשר גילה, שהדלת בעמדה פתוחה ואין צורך לפרוץ אותה, הפנה 2 מאנשיו לתגבור הלוחמים על הגג ובעצמו נכנס לעמדה וטיהר אותה. בגלל פצעיו לא היה מסוגל להמשיך בלחימה ופנה לסייע באירגון פינוי הנפגעים ועריכת תרמילי החבלה לפיצוץ. כשפונה היעד, נותר בזוג האחרון להפעלת מטעני החבלה ועזב את היעד בסירה האחרונה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל

סרן נתנאל תני אהרן ז"ל

סרן נתנאל תני אהרן ז”ל מ.א. 2119060

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 6 באוקטובר 1973 היה סרן נתנאל אהרון ז”ל סמ”פ בגדוד. פלוגתו היתה פרוסה בגיזרה הדרומית של רמת-הגולן, בפיצולים מחלקתיים. עם תחילת הקרבות השתתף בבלימת ההתקדמות של השריון הסורי בציר “הנפט” ולאחר שנותק מהכוח והטנק שפיקד עליו נפגע, נסוג ברגל דרך שטח שהוחזק בידי הסורים. בין טנקי הסורים המתקדמים הגיע עד לבית-המכס העליון, שם עלה על טנק של חוליית הסיור של אוגדת-מילואים והמשיך איתם בקרבות הבלימה והפריצה. בקרב הפריצה לסוריה, מול “חאן-ארנבה” נפגע ונהרג. מעשיו אלה מורים על אומץ-לב, תושייה ודבקות במשימה, והם משמשים מופת.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל                     

סמ"ר יוסף אובידה ז"ל

סמ”ר יוסף אובידה ז”ל מ.א. 2152757

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

בליל 7 באוקטובר 1973 לחם סמ”ר יוסף אובידה ז”ל כמפקד טנק על הסוללה שמצפון למעוז “מפרקת”. בחצות נתקע הטנק ליד הסוללה, בדיוק מול הפרצה שבה אמורים היו השריון והחי”ר המצריים לצלוח. למרות שהטנק היה נטול כושר-תנועה, החליט הצוות להישאר בטנק ולהמשיך להילחם בצריח בלבד. כאשר החלו הטנקים המצריים לחצות את הגשר, השמיד סמ”ר יוסף אובידה ז”ל טנק מצרי וטרקטור; ובקרב בין הטנק שלו לשריון המצרי הצולח – נפגע הטנק,סמ”ר יוסף אובידה נהרג. במעשהו זה גילה אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל

סרן אבי אוסטרוביץ ז"ל

סרן אבי אוסטרוביץ ז”ל מ.א. 2053365

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

סרן אבי אוסטרוביץ ז”ל היה משוחרר משירות בקו החזית בהיותו בן יחיד. הוא התנדב לשרת בתפקיד סגן מפקד פלוגת-טנקים בקרבות הבלימה בגיזרת תעלת-סואץ. ביום 6 באוקטובר 1973 נפצע מפקד הפלוגה וסרן אבי אוסטרוביץ ז”ל נטל את הפיקוד על הפלוגה. בהמשך הלחימה החליף סרן אבי אוסטרוביץ ז”ל שלושה טנקים כשהוא ממשיך ומשמיד כוחות אויב. ב-11 באוקטובר 1973 השתתף סרן אבי אוסטרוביץ ז”ל בקרב. תוך כדי הלחימה ספג הטנק שלו פגיעה ישירה והוא נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סרן אבי אוסטרוביץ ז”ל רוח התנדבות, אומץ-לב ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל                     

סמ"ר גיל אופיר

סמ”ר גיל אופיר מ.א. 2136841

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 6 באוקטובר 1973 נמנה סמ”ר גיל אופיר על גדוד שלחם בתעלת-סואץ. לאחר שהטנק שלו נפגע, הצטרף למעוז “מילנו ב'” והמשיך שם בלחימה. באותו יום תקפו המצרים את המעוז ואנשיו קיבלו פקודה לפנות את המעוז. הם עברו ברגל דרך שטח אויב והתמקמו על גבעה. מגבעה זו ראו קרב שריון- בשריון, חלק מהטנקים הנלחמים ירו לעבר הגבעה, ואנשי המעוז לא ידעו למי שייכים הטנקים. סמ”ר גיל אופיר וקצין נוסף לקחו טלית של חייל דתי ורצו לעבר הטנקים היורים, עד שהגיעו קרוב מאוד אליהם. משהבחינו הטנקאים שלנו בטלית, הפסיקו את האש וכך נחלצו אנשי המעוז. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, תושייה וקור-רוח למופת.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל

טר"ש ביטון אורן

טר”ש ביטון אורן מ.א. 422944

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת.
תאור המעשה: בליל ה-5-6 ביוני 1967, בקרב על מערך אל-ג’ירדי, נפגע הטנק בו לחם טר”ש רמי אורן ונדלק. בפעולה משותפת עם שאר חיילי צוות, בשטח מוכה אש, הצליחו לכבות את הדליקה ולהמשיך בביצוע משימתם.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל                     

רב"ט יצחק אורן (אברמוביץ)

רב”ט יצחק אורן (אברמוביץ) מ.א. 422944

גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

ביום ה-9 ביוני 1967, בקרב על מערכי רמת-הגולן, שירת רב”ט יצחק אברמוביץ ביחידת חי”ר, שהגנה על גבעת האם. בעבור שדירות השריון דרך גבעת האם לעבר יעדיהן, הופגזו על-ידי אש ארטילרית כבדה, שהסבה אבידות. רב”ט יצחק אברמוביץ, שהיה אותה שעה במחסה בטוח, התנדב לנהוג בטנדר בשטח המופגז ופינה פצועים מיספר שעות ממקום הפגעם אל תחנת האסוף העורפית.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל