19 במאי 2009: מסע לארץ משה – המשלחת הסודית שיצאה ללמוד בגרמניה את סודות הפטונים הראשונים

1באוקטובר 2003: צליחת תעלת סואץ במלחמת יום-הכיפורים, 1973-עדכון יולי 2019

19 במאי 2009: מסע לארץ משה – המשלחת הסודית שיצאה ללמוד בגרמניה את סודות הפטונים הראשונים

19 במאי 2009: אלוף שלמה שמיר איננו

21 במאי 2009: קווים לדמותו של האלוף שלמה שמיר ז"ל שהלך לעולמו

9 בפברואר 2009: "דדו" – טרגדיה של איש מלחמה

19 במאי 2009: מסע לארץ משה – המשלחת הסודית שיצאה ללמוד בגרמניה את סודות הפטונים הראשונים

17 בדצמבר 2009: הקרב שלא נגמר

11 באוגוסט 2009: קריאת רחוב על שם מוסה פלד בירושלים