9 בפברואר 2009: "דדו" – טרגדיה של איש מלחמה

19 במאי 2009: מסע לארץ משה – המשלחת הסודית שיצאה ללמוד בגרמניה את סודות הפטונים הראשונים

17 בדצמבר 2009: הקרב שלא נגמר

11 באוגוסט 2009: קריאת רחוב על שם מוסה פלד בירושלים