בראשית הייתה מחשבה - ואז מנת"ק בנו את דגם העץ בימי הפרוייקט הראשונים

כתב וצילם – סא"ל (במיל') מיכאל מס – אוצר הטנקים

 

הקדמה

יותר מיובל שנים עברו, מאז יצא פרויקט המרכבה לדרך בעקבות האמברגו הבריטי על אספקת טנקי צ'יפטיין לישראל.

כשהחלו לתכנן את הכניסה לפרויקט, היו תהיות רבות אשר הובילו את צוותי התכנון להביע את הרעיונות באופן מוחשי.

זה החל בדגם פלסטלינה ביתית, דרך דגם בקנ"מ קצת גדול יותר, דרך דגם עץ על גבי מתלים של טנק שוט, ודרך טנקי שוט שבהם מוקם הנהג ליד תא המנוע, ובנסיעה לאחור (כלומר "קדימה") , נבדקה האפשרות למקם חטיבת כח עם מנוע דיזל ליד תא הנהג בחזית התובה.
דגם עץ נוסף היה כעין דגם שקוף להבנת הנדסת האנוש וכן היו דגמי מרכבה מוקדמים שהיו אבי טיפוס לצורכי ניסויי ירי וניסויים אוטומטיביים. בתובה אחת של מרכבה אף הורכב צריח מגח 3 לצורכי השוואה. יד לשריון הרחיב  לאחרונה את אוסף אבי הטיפוס של המרכבה לאחר קליטת אב טיפוס על גבי תובת שוט-קל וכן דגם העץ אשר הצטרפו לדגם ההיתכנות, כלים המוצבים בצד הצפוני של בניין משטרת לטרון.

דגם העץ

בשנת 1971, לאחר כשנה של תכנון מוקדם והתלבטויות, נבנה ע"י יחידת יפתח בפיקודו של תא"ל דוד לסקוב ז"ל, ביחד עם בעלי מקצוע מבסיס ציוד הסמוך, דגם עץ FSD  (דגם בקנה מידה מלא) של טנק המרכבה.
הדגם אשר עשוי ברובו מלוחות של עץ לבוד (דיקט), נבנה ע"ג שלד מתכת פשוט, וכן נשען על ששה מתלים, כאשר חמישה מהם הינם מתלי טנק שוט-קל (סנטוריון) ואילו מתלה אחד היה מתלה עשוי עץ ופיברגלס המדמים את המתלה המהפכני והמתקדם שתוכנן לטנק המרכבה ואשר התבסס על מרסנים הידראוליים תוצרת התעשייה האווירית – מפעל שה"ל וקפיצים לולייניים מאסיביים.
ברבות השנים ולאחר שהפרויקט לבניית טנק כחול לבן יצא לדרך, הועבר דגם העץ למוזיאון בתי האוסף של משרד הביטחון שהוקם במחסני תחנת הרכבת ביפו.
סגירתו של המוזיאון בשנת 2020 והעברתו לאחסנה זמנית יצרה שיח בין אנשי משהב"ט והנהלת יד לשריון בנוגע לדגמי רק"ם אשר בהם מעוניינת הנהלת העמותה. בנוסף לדגם העץ של המרכבה, הועברו לתצוגה בלטרון גם שרידיו של משוריין "סנדביץ'" מתש"ח, שתי תובות של טנק טי-34, האחת עם תותח שדה די-30 והשנייה עם מנוף, וכן אבטיפוס של מרכבה 1 על גבי תובת שוט-קל.

דגם העץ של המרכבה בתחילת שנות ה-70

ראש רפ"ט הראשון, אדריכל המרכבה אל"ם ישראל טילן על גבי דגם העץ.

 

שיקום דגם העץ

בעת ביקורו של סגן מפקד יחידת יפת"ח, רס"ן אלכס קצפ, נערכה לו הדרכה ע"י המדריך בר שגב אשר העלה בפניו אפשרות לסגירת מעגל עבור "יפת"ח" אשר בנו את דגם העץ ב-1971 וכעת יש להם הזדמנות לבצע לו שיקום בגין מצבו הירוד. הדגם התפורר ברבות השנים עקב אחסונו ביפו קרוב לים.

מתלים של טנק שוט-קל מהווים בסיס לדגם העץ

מתלה מרכבה  עשוי עץ ופיברגלס , על דגם העץ

ביום ב' 19.4.2021 ביקר רס"ן אלכס עם צוותו ושני אזרחים אשר נטלו חלק בצעירותם בבניית דגם העץ מאיר ערד ושאלתיאל בן דוד. הביקור יצר אחווה מידית בין אנשי יד לשריון , המנכ"ל תא"ל (במיל') חנן ברנשטיין, מנהל מרכז המידע אליעזר אבני וכותב שורות אלה. נקבע שאנשי יפתח יחלו בתכנון לקראת ביצוע השיקום. הצטרפו לביקור אנשי יפת"ח נוספים אשר יעשו במלאכה, רס"ל פיטר, ברוך הלל וישראל אלקלעי.

אנו נשמח ליידע ולשתף צילומים מהיום אשר בו נחנוך את דגם העץ המחודש.

כבוד רב לרב"ט בר שגב מיחידת ההסברה, אשר הציע לרס"ן אלכס את הרעיון שהתקבל בברכה באופן מיידי..

בידיהם עוצב הטנק!