20 בינואר 2020: אנחנו והקרב על הבליטה

טנקיסטים מחטיבה 7

9 בינואר 2020: קול קורא להגשת מועמדות למילגה מיד לשריון

6 בינואר 2020: השעות – יומן מלחמה ספרו של מנחם בן-שלום

טייגר בקרב על הארדנים

3 בינואר 2020: עודד מגידו חזר משדות הקרב בארדנים

טנק המח"ט אברהם ברעם (לימים תא"ל) בפשיטה

2 בינואר 2020: יום עיון מבצעים משוריינים, התקיים בלטרון