דברי מפקד חטיבה 188

 

חטיבה 188, המכונה עוצבת ברק, היא מהחטיבות הוותיקות ביותר בצה"ל, עברה טמון בארגון הכוח הצבאי בארץ ישראל וראשית צה"ל. חטיבה 188 פעלה לאורך ההיסטוריה בראש הכוחות הצה"ליים בכל מלחמה ועימות.

החטיבה מאפשרת ללוחמיה שירות אטרקטיבי ומאתגר במיוחד, עם מגוון רחב של אפשרויות שירות כטנקיסט, כלוחם הנדסה, כלוחם חי"ר (מסייעת) ועוד. לוחם השריון בחטיבה יתמקצע בתפקידו בטנק ויתפוס קווי טנקים ובנוסף יבצע קווי חי"ר ובכך יחווה שירות ממגוון והתמקצעות רחבה.  בנוסף, מקיימים מפקדי החטיבה קשר ערכי ייחודי עם לוחמיהם, תוך העצמת יכולות הלוחמים הניצבים בפני אתגרים פיזיים, מנטליים, ומקצועיים ייחודיים.

חטיבה 188 פועלת בכלל גזרות ההגנה ונערכת לכלל תרחישי הייחוס המבצעיים. מפקדי ולוחמי החטיבה מתמודדים ברמה היומיומית עם אתגרים מבצעיים, פיזיים, מנטאליים ופיקודיים.

השירות בחטיבה 188 משלב רעות של לוחמים עם הפעלת מערכות נשק מתקדמות וקטלניות. הקריאה ״ברק בעיניים״! הינה קריאה המבטאת בצורה הטובה ביותר את ״רוח ברק״, רוח מיוחדת המפעמת באלו ששרתו ומשרתים בחטיבה 188. ״ברק בעיניים!״- מסר של מוטיבציה, דוגמא אישית והובלה של מפקדים, מצוינות, אמונה ביכולת המבצעית, תחבולנות ופעולה לאור מצפן ערכי ומתוך הקשר ומשמעות.

אני מאמין כי לאלו שבעלי ״ברק בעיניים״ ישנה יכולת אמיתית לנצח כל אויב ולהתמודד עם כל אתגר. חיילי ומפקדי החטיבה שואפים להוות ״חטיבת חוד״ בכל תחום. להיות הכי טובים שיש, מקום ראשון בכל תחום!

הפעולה בחטיבה מבצעת בסביבה נעימה של חופש ביטוי והבעת דעה, זאת מתוך התבססות על ידע ועל דרך ארץ. זו זכות גדולה לשרת ולפקד בחטיבה 188, להוות חלק משרשרת אנושית ערכית ואיכותית וחלק משרשרת מבצעית ומקצועית בעלת מורשת מפוארת של הישגים.

אנו, המשרתים בחטיבה 188. רואים עצמנו כחלק מרצף היסטורי ארוך זה ובמו ידינו נושאים בימים אלו את לפיד המורשת לכתיבת פרק נוסף במורשת החטיבה. ערכי הליבה החטיבתיים, המובלטים לאורך הרצף ההיסטורי של החטיבה, מבטאים בצורה ברורה את החיבור ההדוק המתקיים בחטיבה בין ׳ציר המשימה׳ ל׳ציר המשמעות׳. השירות בחטיבה 188 משמעותי בשל האתגרים המבצעיים והמקצועיים, ובשל האקלים החברתי והערכי הקיים בחטיבה.

מפקדי ולוחמי החטיבה, היו גאים בעברכם, השפיעו על מתרחש בחטיבה בימים אלו ועצבו במו ידיכם את העתיד. אנו מבצעים מגוון של פעילויות במסגרת לבנות התעסוקה המבצעית והאימונים, כל אלו צריכים להתבצע במצוינות האופיינית לחטיבה ומתוך מקום מכבד לכל מי שמשרת בחטיבה.

נאמץ ללבנו ונזכור תמיד את הנופלים והנפגעים בשדות הקרב בהם פעלה החטיבה. נפעל בנחישות כלפי כל אויב ונצליח בכל אתגר, בחירוף נפש ומתוך אחריותנו למשמרת זו אשר הופקדה בידינו.

מפקד חטיבה 188, אל"ם ניר בן דוד