חטיבה 7 - אתר צה

חטיבה 7 - אתר צה"ל
מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות


לקראת מבצע סיני

לקראת מבצע סיני


"מבצע קדש"


לקראת מלחמת ששת הימים

לקראת מלחמת ששת הימים


מלחמת ששת הימים

מלחמת ששת הימים


מלחמת ההתשה

מלחמת ההתשה


לקראת מלחמת יום הכיפורים

לקראת מלחמת יום הכיפורים


מלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפורים


בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת שלום הגליל

בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת שלום הגליל


מלחמת שלום הגליל

מלחמת שלום הגליל


בלבנון ובפעילות הביטחון השוטף

בלבנון ובפעילות הביטחון השוטף


מלחמת לבנון השניה

מלחמת לבנון השניה